Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz promowanie akceptacji i zrozumienia dla osób z tym spektrum zaburzeń. Nasze przedszkole również postanowiło włączyć się w obchody organizując szereg wydarzeń, które miały na celu edukację, integrację i wspieranie osób z autyzmem.

Po raz kolejny przedszkolaki, nauczyciele zebrali się 3 kwietnia, by uczcić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wydarzenie było okazją do zwrócenia uwagi na potrzeby i wyzwania związane z autyzmem, ale także do podkreślenia unikalnych talentów i umiejętności osób z tym zaburzeniem. Głównym celem obchodów było zbudowanie większej świadomości na temat autyzmu wśród społeczności przedszkolnej oraz promowanie akceptacji i empatii wobec różnorodności. W ramach tego dnia odbyły się liczne działania, które miały na celu edukację dzieci. Jedną z głównych aktywności było przeprowadzenie zabaw, podczas których dzieci miały możliwość dowiedzieć się więcej na temat autyzmu, zrozumieć różnice między sobą a innymi oraz nauczyć się, jak być przyjaznymi i pomocnymi wobec kolegów i koleżanek z autyzmem. Nauczyciele starali się przekazać informacje w sposób dostosowany do wieku i zrozumienia dzieci, wykorzystując zabawę i kreatywne metody nauczania.