Rekrutacja do żłobka

REKRUTACJA 2024/2025 – ŻŁOBEK

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2024r.rozpoczynamy nabór na wolne miejsca do oddziału żłobkowego na rok szkolny 2024/2025
Termin zapisów upływa 23 lutego 2024r.

Serdecznie zapraszamy!

Wypełnione pismem drukowanym dokumenty z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem REKRUTACJA DO ŻŁOBKA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA i wrzucić do skrzynki stojącej przed wejściem do przedszkola. Dokumenty przyjmowane będą od dnia 12.02.2024r.

Poniżej dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji
2. Harmonogram rekrutacji.
3. Wniosek.
3. Oświadczenie.
5. Potwierdzenie woli korzystania z usług żłobka – – ten dokument wypełniamy po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka i składamy w terminie 19.03 do 26.03. 2024r.