O nas

Przedszkole powstało ponad 50 lat temu i po dzień dzisiejszy służy mieszkańcom prowadząc działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w ciepłej, domowej, przyjaznej dziecku atmosferze.  Pracownicy przedszkola dokładają wielu starań by na tę opinię zasłużyć. Jesteśmy placówką 6-cio oddziałową, która w swoich strukturach posiada oddział żłobkowy. Budynek naszego przedszkola jest korzystnie położony– ciche miejsce, bez dużego ruchu kołowego, otoczone dużym placem zabaw, co w pełni zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci. Wnętrza urządzone estetycznie i funkcjonalnie. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce  dydaktyczne stwarzają szansę    podejmowania   przez dzieci   różnej aktywności.  

Kadra pedagogiczna na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Nasi nauczyciele są doświadczeni, kreatywni, wiarygodni i w pełni zaangażowani w życie przedszkola. Dzięki temu oferujemy naszym wychowankom nowoczesne, ciekawe metody pracy zgodne ze współczesnymi standardami w pedagogice przedszkolnej. Prowadzimy zajęcia nowoczesnymi metodami, zachęcając dzieci do kreatywnej aktywności i samodzielności. Zapewniamy dzieciom warunki do rozwoju i samorealizacji poprzez uczestnictwo w zabawach, zajęciach, konkursach, wycieczkach, a także w uroczystościach i imprezach. Dążymy do wspierania dzieci szczególnie uzdolnionych. Wspieramy w rozwoju wychowanków mających trudności, zapewniając odpowiednią terapię indywidualną. Posiadamy specjalistów w zakresie: terapii pedagogicznej, terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, terapii dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera, terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, logopedii. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania wynikający z indywidualnego podejścia i wnikliwych obserwacji dzieci. Znamy każdego naszego przedszkola. Integrujemy oddziaływanie wychowawcze rodziny i przedszkola, tworząc atmosferę akceptacji i dobrej zabawy.  Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i korzystamy z  ich porad. Utrzymujemy  kontakty ze szkołami podstawowymi w Trzciance w celu podniesienia skuteczności naszej pracy pedagogicznej i umożliwienia dzieciom jak najlepszego startu w szkole. Cenimy sobie również dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Organizujemy w ciągu roku wiele uroczystości o charakterze rodzinnym i integrującym społeczność przedszkolną. Zapewniamy dzieciom udział w przedstawieniach, projekcjach kinowych, wystawach, koncertach organizowanych na terenie miasta i poza nim. 

Przedszkole jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości. Dostosowujemy się do dynamicznie zmieniających się potrzeb, wyzwań oraz oczekiwań naszych wychowanków i ich rodziców. Staramy się nie tylko sprostać zmieniającej się rzeczywistości, ale także wyprzedzać innych, oferując innowacyjne rozwiązania.