Nasze Cele

Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są.

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

PRAGNIEMY ABY KAŻDE DZIECKO W NASZYM

PRZEDSZKOLU:

· Było twórcze i aktywne

· Czuło się dobrze i bezpiecznie

· Stawało się samodzielne i śmiałe

· Czas pobytu w przedszkolu biegł mu szybko i radośnie

JESTEŚMY PO TO:

· Aby dać dziecku szansę korzystania z radości tworzenia

· Chcemy dostarczyć satysfakcji płynącej z samodzielnego odnajdywania odpowiedzi na różne pytania

· Pragniemy tworzyć klimat dobrej zabawy– bo w nim wszystko staje się łatwiejsze

CHCEMY:

· Rozwijać w wychowankach pozytywne myślenie, zdolność przewidywania i wyciągania wniosków

· Nauczyć ich współpracy w grupie, wzajemnej życzliwości i przyjaźni

· Dać dzieciom szansę rozwijania swoich uzdolnień i talentów

· Aby śmiało podejmowały trud zmagania się z nowymi zadaniami.

DĄŻYMY DO:

· Spełniania oczekiwań klientów

· Zapewniania poczucia bezpieczeństwa dzieciom

· Wspierania indywidualnego rozwoju osobowości dziecka

· Promowania zdrowia fizycznego i psychicznego

· Zapewniania pełnej opieki dydaktycznej i wychowawczej

· W miarę bezstresowego osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej.