Opłaty

OPŁATA  MIESIĘCZNA ZA POBYT DZIECKA W  PRZEDSZKOLU

Opłata za przedszkole naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

Wysokość opłat za przedszkole – dotyczy 3-5 latków
Każda rozpoczęta godzina pobytu powyżej 5-godzinnej bezpłatnej podstawy programowej (7:00-12:00) jest płatna – 1,30 zł. Opłata ulgowa – 0,65 zł za godzinę (dotyczy rodzeństwa).

Wysokość opłat za żywienie – dotyczy wszystkich dzieci
Wyżywienie całodzienne (śniadanie + obiad + podwieczorek) – 10 zł.

Należność za przedszkole prosimy dokonywać na wskazany poniżej numer konta:
67124037411111001036258690 BANK PEKAO SA I ODDZIAŁ TRZCIANKA

W TYTULE WPŁATY POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię i nazwiska dziecka, miesiąc……..2022, wyszczególniona osobno OPŁ. GODZ.………, WYŻ……..

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONTA BANKOWEGO DO 20-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

DO 5-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA OTRZYMACIE PAŃSTWO INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI WPŁAT Z PODZIAŁEM NA OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE I OPŁATĘ GODZINOWĄ.

Prosimy o terminowe wpłaty.

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

Wysokość opłat za żłobek : 18 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz 2023 r. poz. 1667 ) – obecnie – 764,00 zł. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny opłata wynosi 50% należnej kwoty za każde następne dziecko.

Wysokość opłat za żywienie : wyżywienie całodzienne (śniadanie + drugie śniadanie+ obiad + podwieczorek) – 12,00 zł – dokonywane są odpisy opłaty żywieniowej w sytuacji zgłoszonej nieobecności.

Należność za żłobek prosimy dokonywać na wskazany poniżej numer konta: 67124037411111001036258690 BANK PEKAO SA I ODDZIAŁ TRZCIANKA

W TYTULE WPŁATY POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię i nazwiska dziecka, miesiąc……..2022, wyszczególniona osobno OPŁ. ŻŁOBEK.………, WYŻ……..

OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONTA BANKOWEGO DO 20-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA OTRZYMACIE PAŃSTWO INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI WPŁAT Z PODZIAŁEM NA  OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE I OPŁATĘ ŻŁOBKOWĄ.

Prosimy o terminowe wpłaty.