Rekrutacja do Przedszkola

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2024r.rozpoczynamy nabór na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
Termin zapisów upływa 23 lutego 2024r.


Serdecznie zapraszamy!

Wypełnione pismem drukowanym dokumenty z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA i wrzucić do skrzynki stojącej przed wejściem do przedszkola.

Dokumenty przyjmowane będą od dnia 12.02.2024r.


Poniżej dokumenty do pobrania:
1.Regulamin rekrutacji.
2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego/ zarządzenie burmistrza.
3.Wniosek o przyjęcie.
4.Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
5.Oświadczenie dotyczące szczepień.
6.Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.
7.Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka.
8.Oświadczenie o zatrudnieniu.
9.Oświadczenie rodzeństwo.
10.Zestawienie złożonych dokumentów
11.Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola – ten dokument wypełniamy po zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola i składamy w terminie 22.03 do 26.03.2024r.