Wiosenne sadzenie roślin.

W grupie „Biedronki” powstał zielony kącik przyrody. Mali ogrodnicy dowiedzieli się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy wzrostu roślin. Podjęte działania mają na celu poznanie otaczającego świata i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.